Ngày 24/8/2021 VTSC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Vào hồi 14h30 ngày 24/8/2021 VTSC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021

 


Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông, đại diện cho 2.987.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 99,59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và Nhiệm kỳ II (2016 – 2020) và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ III (2021 – 2025); Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ II và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ III; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ II; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Giám đốc VTSC Ông Nguyễn Phúc Thắng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty đã đạt được kết quả: Tổng doanh thu 126,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,11 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Năm 2021, VTSC đặt mục tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 145,13 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,55 tỷ đồng.

 

 

 

 

Đại hội đã giới thiệu và bầu các ông, bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì III gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Đăng

2. Ông Nguyễn Phúc Thắng

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh

Ban kiểm soát:

1. Bà Trần Thị Phương Liên

2. Bà Bùi Thị Mai Anh

Tại phiên họp thứ nhất nhiệm kì III Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco đã bầu:

1. Ông Trẫn văn Đăng - Giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Thắng - Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco nhiệm kì III.

Tại phiên họp thứ nhất nhiệm kì III Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco đã bầu:

1. Bà Trần Thị Phương Liên - Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO đã kết thúc lúc 17h cùng ngày và thành công rực rỡ.

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 149
  • Tất cả: 11 141