VTSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ VOSCO tổ chức vào hồi 14h30 ngày 25/4/2017 tại Hội trường 100 Công ty CP Vận Tải biển Việt Nam số 215 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đại hội có sự tham dự của 26 cổ đông, đại diện cho 2.965.000 cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 98,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017; Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. 

Tại Đại hội, Giám đốc VTSC Ông Nguyễn Phúc Thắng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao kết quả đạt được: Tổng doanh thu 184,49 tỷ đồng, lợi nhuận trước  thuế đạt 7,51 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Năm 2017, VTSC đặt mục tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 202,93 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,26 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO đã kết thúc lúc 16h30 cùng ngày và thành công rực rỡ.

Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 125
  • Tất cả: 11 117