Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
Ngày 05/ 03 /2014, tại trụ sở chính số 215 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã tổ chức Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, Xây dựng Công ty phát triển bền vững.
         Hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tình hình thực hiện Nội quy Kỷ luật lao động, Văn hóa công sở, báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp cơ sở từ các phòng ban, bộ phận Công ty, công khai tình hình trích lập, sử dụng các nguồn quỹ liên quan đến người lao động, các đề xuất, kiến nghị của người lao động.
        Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO năm 2014 đã thông qua Nghị quyết: Đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính như sau:
          Tổng doanh thu đạt 180 tỷ đồng.
          Doanh thu thuần đạt 30 tỷ đồng.
          Lợi nhuận trước thuế đạt 9,97 tỷ đồng.
          Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,76 triệu đồng.
         Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã thành công tốt đẹp, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn công ty. Đảm bảo để Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2014 và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 146
  • Tất cả: 11 138