Bản tin pháp luật tuần 31/2016
KHÔNG ÁP DỤNG GIẢM GIÁ TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Theo đó, giá dự thầu qua mạng như sau:

-         Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí lệ phí (nếu có);
-         Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.
-         Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu;
-         Không áp dụng giảm giá trong đấu thầu qua mạng, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động kết xuất giá dự thầu từ biểu mẫu dự thầu vào đơn dự thầu khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất qua mạng.

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC thực hiện hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cho NLĐ như sau:

-         Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế và mức tối đa quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg;
-         Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể từng khóa học, thời gian học thực tế và tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.
-         Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: theo chi phí thực tế và tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;
-         Tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;
-         Chi phí đi lại cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm: (a) thiết lập, duy trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; (b) thông báo hàng hải; (c) khảo sát phục vụ thông báo hàng hải; (d) điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải; (e) thông tin điện tử hàng hải; (g) hoa tiêu hàng hải; (h) thanh thải chướng ngại vật (i) nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.

Ngoài dịch vụ thanh thải chướng ngại vật và nhập khẩu pháo hiệu hàng hải, tất cả các dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác đều phải do doanh nghiệp Nhà nước cung cấp. Trong đó, dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ cung cấp; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải, khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải, điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phải do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Riêng các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Thông tin mới nhất

© Copyright 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO
 
Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: vtsc@vosco.vn
Điện thoại: (84)0225- 3842160/3842967
Fax: (84)0225- 3842370/3823464
 
Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 151
  • Tất cả: 10 695